Budynek wielofunkcyjny OSP Wielka Wieś

Wielofunkcyjny budynek usługowy. Wielka Wieś gmina Wielka Wieś

Projekt konkursowy. 1 miejsce w konkursie architektonicznym. Projekt wykonany wraz z REAKTOR48 Grupa Projektowa.

Budynek dwukondygnacyjny realizowany na potrzeby społeczności miejscowości Wielka Wieś. Budynek łączy w sobie kilka funkcji. Pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej, pomieszczenia zespołu Wielkowsianki, pomieszczenia klubu seniora, świetlicę młodzieżową oraz część z wielofunkcyjną salą dla zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Sołeckiej, zebrań Koła Gospodyń Wiejskich

projekt: 2015

realizacja: w trakcie

powierzchnia: 586.7 m2

inwestor: Gmina Wielka Wieś

autorzy:

Marcin Paprocki, Paweł Waśko, Marcin Lewandowski, Grzegorz RAK