Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Tomaszowice Gmina Wielka Wieś.

Projekt dotyczył zespołu 17 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wewnętrznym układem drogowym i infrastrukturą techniczną. Zespół oparty był na trzech typach budynków różniących się wielkością.

projekt: 2008

realizacja: ---

powierzchnia: 3188.5 m2

inwestor: SNC sp. j.

autorzy:

Marcin Paprocki